Hubungi kami di 0266 218 345 atau email ke biologi@ummi.ac.id.

Daftar Dosen
Program Studi Pendidikan Biologi

Billyardi Ramdhan, S.Pd., M.Si.

Billyardi Ramdhan, S.Pd., M.Si.

Ketua Program Studi

Jujun Ratnasari, M.Si.

Jujun Ratnasari, M.Si.

Sekretaris Program Studi

Aa Juhanda, M.Pd.

Aa Juhanda, M.Pd.

Kepala Laboratorium Biologi

Sistiana Windyariani, M.Pd.

Sistiana Windyariani, M.Pd.

Dosen

Suhendar, M.Pd.

Suhendar, M.Pd.

Dosen

Dr. Setiono, M.Pd.

Dr. Setiono, M.Pd.

Dosen

Gina Nuranti, S.Pd., M.Si.

Gina Nuranti, S.Pd., M.Si.

Dosen